ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข

 

        คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินกับ ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข  ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็น  คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment