คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม  กิจกรรมการนำเสนอผลงานและการอบรมปฏิบัติการจัดการความรู้นักศึกษา

EDU_11-03-62_25

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม  กิจกรรมการนำเสนอผลงานและการอบรมปฏิบัติการจัดการความรู้นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปัจฉิมนิเทศ)11  มีนาคม  2562  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.