ผศ.ชัญญา อุดมประมวล นำนักศึกษาร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ”ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2561 ครั้งที่ 10″

S__4448423

ผศ.ชัญญา อุดมประมวลนำนักศึกษาร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ”ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2561 ครั้งที่ 10″ จากผลงานนักศึกษาศิลปะ39สถาบันทั่วประเทศ รวม 137 ชิ้นงาน โดยผลงานนักศึกษาชั้นปีที่5ที่ได้รับคัดเลือกจากสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แก่ นางสาวธันยพร ปานอั้ง นางสาวปลายฝน ศรีณวัฒน์ และ นางสาวฮัสนะห์ โตะโย๊ะ นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงระหว่างวันที่ 28พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. (ปิดวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.