คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.ลำปาง

EDU_11-05-61_61
คณะครุศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์ผู้มาเยือนจะได้รับประโยชน์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก คณะครุศาสตร์ ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามหากมีโอกาสได้ต้อบรับท่านอีก ทางเรามีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง
 
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.