กลุ่มวิชาจิตวิทยา จัดโครงการเสริมความรู้เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ 

EDU_6-03-62_59

โครงการเสริมความรู้เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ  กิจกรรมครูเพื่อศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและคุณธรรม  วันที่  6  มีนาคม  2562  เวลา  11.00 – 15.00 น.  ณ  ห้องประชุมออดิทอเรียม  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.