คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนานักศึกษาครูแลกเปลี่ยนภายใต้

DSC_0394

คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนานักศึกษาครูแลกเปลี่ยนภายใต้  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฝึกปฏิบัติการสอนร่วมกันระหว่างนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง คณะครุศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.