คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ในการสรุปการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ในรอบปี เช่น งานหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานรับนักศึกษา และโครงการปฐมนิเทศผู้สอนนักศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.