คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) 

edu_19-08-61

คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู)  หลักสูตรกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1)
ระหว่างวันที่ 18 – 19  สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมสินเกียรติธานี อ.เมือง จ.สตูล

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.