คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย

EDU_17-06-62_119

คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  ณ  โรงแรมเซนทารา ซีวิว  รีสอร์ท  เขาหลัก  จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่  17-19  มิถุนายน  2562  ในวันที่  17 มิถุนายน 2562 เสวนาเรื่อง ทิศทางการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการวิจัยและ ICT โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว และนายเปรม ขาวทอง
     

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.