วันที่ 3 ในการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

วันที่ 3 ในการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ในหัวข้อการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิเคราะห์แนวทางแนวทางการบริหารและการดำเนินงานของคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.