การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต วันที่ 7 มิ.ย. 2561

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561

บรรยายเรื่อง กระบวนการจิตปัญญา วิทยากรโดย ดร.ปอรรัตน์ ยอดเณร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง “ศักยภาพอาจารย์สู่ศักยภาพบัณฑิตด้วยกระบวนการจิตปัญญา”
วิทยากรโดย ดร.ปอรรัตน์ ยอดเณร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์วิทวัส สังสะกิจ
 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.