กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ก้าวแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ปฐมนิเทศ)ครั้งที่ 1

EDU_26-10-61_09
คณะครุศาสตร์จัด กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ก้าวแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฐมนิเทศ) ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.