ครุศาสตร์ร่วมกับองค์กรซีมีโอ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project)

EDU_6-08-61_1

คณะครุศาสตร์ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคอาเซียนในรุ่นที่ 5 ตามข้อตกลงร่วมกับองค์กรซีมีโอ ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 โดยในวันนี้ (6 สิงหาคม) เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์และครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนเวียงสระ และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง เพื่อพูดคุยในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์สอนที่โรงเรียนเครือข่าย โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์และผู้ประสานงานโครงการร่วมให้การต้อนรับ

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.