แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปฐมนิเทศ)” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 12-05--2558 613
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปฐมนิเทศ)” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2) 12-05--2558 470
กิจกรรม “สนับสนุนการสร้างศักยภาพนักศึกษา (Teacher Show)” วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะครุศาสตร์ 13-02--2558 1016
กิจกรรมราชภัฏวิชาการ “มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 40 ปี พลังแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” 13-02--2558 1340
กิจกรรม “สนับสนุนการสร้างศักยภาพนักศึกษา (Teacher Show)” วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 10-02--2558 377
“วันเด็กแห่งชาติ 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 10-01--2558 922
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) 04-08--2557 1213
กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 24-07--2557 333
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 23-07--2557 1206
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “เข้าค่ายอบรมก้าวย่างอย่างมั่นใจในเพศศึกษาสู่ครูมืออาชีพ” วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 26-11--2556 1653