กิจกรรมราชภัฏวิชาการ “มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 40 ปี  พลังแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”

วันที่  12-14 กุมภาพันธ์ 2558

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี