แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คณะครุศาสตร์จัดโครงการสร้างความเข้าใจระบบการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ 13-12--2560 43
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเ 07-12--2560 91
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนครูที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ Coaching and Mentoring อย่างมีประสิทธิภาพได้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 06-12--2560 109
เอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกครูคืนถิ่น ปี 2561 เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 27 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2560 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่... 24-11--2560 104
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับองค์กรซีมีโอ รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 23-11--2560 859
คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์เพื่อเลือกกรรมการประเภทตัวแทนคณาจารย์และข้าราชการของคณะครุศาสตร์ คณะละ 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนข้าราชการ ในการเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ 21-11--2560 105
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 20-11--2560 109
โครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูณ ห้องGA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 20-11--2560 148
บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 09-11--2560 795
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิต วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2560 06-11--2560 284