กำหนดการ พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี  ที่ 27 กรกฎาคม  2560  เวลา 08.00 – 11.00 น.

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

เวลา 06.30 น.            กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณสามแยก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

เวลา 07.40 น.            นักศึกษาชั้นปีที่  1 ทุกคน / ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 นักศึกษาผู้ถือพาน

พร้อมกันที่คณะ/วิทยาลัย

เวลา 08.00 น.            นักศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย เดินเข้าสู่พิธีภายในหอประชุมวชิราลงกรณ

เวลา 08.30 น.            นักศึกษาเข้าประจำที่พร้อมกันในหอประชุมวชิราลงกรณ

เวลา 09.00 น.            คณาจารย์เข้าประจำที่พร้อมกันในสถานพิธี

เวลา 09.09 – 11.10 น. ประธานในพิธี (อธิการบดี) มาถึงบริเวณสถานพิธี

                    - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับ

                    - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                    - ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

                    - ผู้นำนักศึกษากล่าวนำไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณตน

                    - บรรเลงดนตรีไทยเพลงสาธุการ

- ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนมอบพานดอกไม้ พานธูปเทียนแก่ประธานและคณาจารย์

                    - นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม (นักศึกษาทุกคนลุกขึ้นยืน)

                    - ประธานเจิมหนังสือและให้โอวาท

                    - ประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู

          - เสร็จพิธี

 * หมายเหตุ :
 - กิจกรรมทำบุญตักบาตร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดโทนสีขาว

 -กิจกรรมพิธีไหว้ครู  คณาจารย์แต่งกายด้วยชุดโทนสีขาวพร้อมสวมสูทหรือครุยวิทยฐานะ