คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  85  รูป  ณ บริเวณหน้าลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  85 พรรษา 12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ

EDU_11-08-60_06.JPGEDU_11-08-60_07.JPGEDU_11-08-60_01.JPGEDU_11-08-60_02.JPGEDU_11-08-60_04.JPGEDU_11-08-60_03.JPGEDU_11-08-60_05.JPG