วันที่  17  สิงหาคม  2560  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีส่วนร่วมกับวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อาจารย์ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองโดยตั้งเป้าไว้  1,999  ต้น  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพราะต้องการให้นักศึกษา  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มีส่วนร่วมกับวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ให้ต้นดาวเรืองที่ร่วมกันปลูกในวันนี้ดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้าน นายสมรัก นุ่นทิพย์ นักศึกษาชันปี่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า ในฐานะพสกนิกรชาวไทยคนหนึ่ง  ภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมกับเพื่อนๆ  ถวายงานให้ในหลวงรัชการที่ 9 ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งต้องขอบคุณทางคณะที่จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีๆ ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ 9 ทรงมีต่อชาวราชภัฏ