ผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ร่วมสวัสดีและรับพรเนื่องในวันปีใหม่  จากผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ