แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กิจกรรม ASEAN Food Festival ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ 21-09--2560 41
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการบูรณาการความรู้สู่สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 18-08--2560 153
คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์(มัชฌิมนิเทศ) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 12-07--2560 117
ขอเชิญชวน คณะจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "มรส.ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์" ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา วันที่ 6,7,11,12 กรกฎาคม และ 9,10 สิงหาคม 2560 06-07--2560 40
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ EDU Freshy Star เพื่อเสริมให้นักศึกษามีความมั่นใจ และการใช้ความสามารถในการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม 03-07--2560 76
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในกิจกรรม "ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปฐมนิเทศ)" ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 23-06--2560 88
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่สามารถสอบผ่านครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่น ในทุกสาขาวิชา 06-06--2560 64
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการ “ตลาดนัดความรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศาสตร์ภาษาไทย ” วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 06-06--2560 31
คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ 24-05--2560 90
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปฐมนิเทศ)” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 12-05--2558 645