คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  ในกิจกรรม "ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปฐมนิเทศ)" ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

EDU_23-06-60_01.JPGEDU_23-06-60_02.JPGEDU_23-06-60_03.JPGEDU_23-06-60_04.JPGEDU_23-06-60_05.JPGEDU_23-06-60_06.JPG