ขอเชิญชวน  คณะจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "มรส.ร่วมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์" ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา วันที่ 6,7,11,12 กรกฎาคม และ 9,10 สิงหาคม 2560