รับสมัครเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2561

  • image

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัครสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)
จำนวน 147  อัตรา  ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม 2561  จนถึงวันที่  29  มีนาคม 2561  (เวลา  23.59 น.)
โดยสมัครออนไลน์ผ่าน  http://muakru.thaijobjob.com

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.