โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันศุกร์ที่  8  มีนาคม  2556 

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”200″ thumbHeight=”120″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”1″ showSignature=”1″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}test1{/AG}