ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติชญา เมฆนิติ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Edu_26-08-62_02

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติชญา เมฆนิติ  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ปี 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2562 จากการเข้าไปช่วยเหลือและทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.