“ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1”  ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ และหอประชุม  วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Banner 03

       ด้วยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มีกำหนดจัดงาน  “ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างคณะครุศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษาผ่านชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ และเป็นการระดมทุนจากผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมไปถึงเพื่อใช้ระบบเครือข่ายผ่านชมรมศิษย์เก่าในการมุ่งเน้นการเสริมสร้างกิจกรรมจิตอาสาระหว่างคณะครุศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งกิจกรรม   ภายในงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดิน – วิ่งย้อนรอยอดีต (ฟันรัน 4.5 กม.) และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ กับครอบครัว วค.(วิทยาลัยครู) สรภ.(สถาบันราชภัฏ) มรภ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) สุราษฏร์ธานี  ในวันที่ 25 เมษายน 2563  ณ อาคารคณะครุศาสตร์  และหอประชุม วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

      คณะครุศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมงาน  “ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1”  ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ และหอประชุม  วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสามารถสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 5   ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่  Fanpage Facebook : EDUSRUxAlumni

————————————————————————————————————————————-
กำหนดการงาน
“ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1”

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ณ อาคารคณะครุศาสตร์และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

เวลา                                                   กิจกรรม

05.00 น.        ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรและผู้ร่วมงาน พร้อมกัน ณ อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่)

05.30 น.        อบอุ่นร่างกายด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิก

05.45 น.        ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “ครุศาสตร์คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 1”

06.00 น.        ปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรม “เดิน-วิ่งย้อนรอยอดีต” (ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร)

08.30 น.        รับประทานอาหารว่างร่วมกันฉันพี่น้องชาว วค. สรภ. มรภ.สุราษฎร์ธานี

17.00 น.        กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์กับครอบครัว วค. สรภ. มรภ.สุราษฎร์ธานี

                        – ร่วมคารวะครูอาวุโส

                        – จับหางบัตร ลุ้นรับรางวัล

                        – ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึก

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.