คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรพงษ์  ชูชำนาญ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

edu5

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรพงษ์  ชูชำนาญ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศมิสเตอร์ อินเตอรเนชั่นเนล ไทยแลนด์ 2019 (Mr.& Miss Model International Thailand 2019) รุ่นอายุ   15 – 23 ปี ได้จัดการประกวดไปเมื่อวันที่ 14- 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL         เดอะมอลล์บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประกวดเพื่อค้นหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในด้านการ แสดงออกและการเดินแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงโอกาสใน การต่อยอดสู่วงการบันเทิง

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.