ชื่อ-สกุล ปี ชื่องานวิจัย
นางพุทธชาด  วูโอริ 2558 การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค Jigsaw) เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวดวงธิดา  รักษาแก้ว 2558 การพัฒนาการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์ 2558 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตตามแนวคอนสตัคติวิสต์และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานการวิจัย (RBL)
นางสาวภวิกา  ภักษา 2558 การพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้านสังคมด้วยจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 2558 การศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ 2558 การศึกษาและพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทอาจารย์นิเทศครูพี่เลี้ยง กับสมรรถนะครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.สุทธารัตน์  บุญเลิศ 2558 มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
นางสาวทรงศรี  ชำนาญกิจ 2558 การจัดการข้อมูลการวัดผลและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถม
ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง,ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว,ดร.ธัญญา  กาศรุณ,ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์,นางสาวนิรมล จันทร์สุวรรณ ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี และ ชุมพร
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม,ดร.ปริศนา  รักบำรุง,นางสาวภวิกา  ภักษา,ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์,ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ 2558 ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวอัญชลี  มั่นคง 2558 การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT สำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่
ดร.ปริศนา  รักบำรุง 2558 ชุดเกี่ยวกับพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการหมุนในแนวรัศมีของเครื่องรีดยาง ด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก

Leave A Comment

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet