ชื่อ-สกุล ปี ชื่องานวิจัย
ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว 2560 ปฏิบัติการทางสังคมและการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ของชายไทยทรงดำ สุราษฎร์ธานี
ดร.ธัญญา  กาศรุณ 2560 การส่งเสริมสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ของครูด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด (Open Approach)
ดร.สมศิริ  พยัคฆรักษ์ 2560 การพัฒนาทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด
ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์ 2560 การอนุรักษ์สายน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอน
ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี 2560 ผลของหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : การศึกษานักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ดร.กนกกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิต 2560 ผลของการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาการแปลเบื้องต้นของนักศึกษาครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ
นายณัฐพล  หนูจีนจิตร 2560 การพัฒนาแบบจำลองความคิดเรื่องดาราศาสตร์พื้นฐานด้วยการจัดการความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการทำนาย-สังเกต-อธิบาย และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
นางสาวนุชนารถ  นาคฉายา 2560 การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์
นางสาวเสาวภาคย์  สว่างจันทร์ 2560 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนรายวิชากิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา 2560
นายวชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร 2560 รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสายสังคมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์  อักษรกาญจน์ 2560 การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบแวดวงวรรณกรรมร่วมกับ การใช้คำถามระดับสูงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ดร.สุพรรณริกา  วัฒน์บุณย์ 2560 การสอดแทรกกลยุทธ์การอ่านผ่านสื่อสภาพจริงในบริบทการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ดร.สมเจตน์  ผิวทองงาม 2560 การศึกษาตัวแบบพุทธจิตวิทยาบูรณาการในการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave A Comment

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet