ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย
1 ดร.แกล้วทนง  สอนสังข์ เนื้อหาย ลวดลายและวัสดุในงานพุทธประติมากรรมหน้าบัน กรณีศึกษา : วัดในเขตพื้นที่ชุมชนโบราณอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 นางสาวจินดาพร  แก้วลายทอง การศึกษานิทานพื้นบ้านความเป็นมาของตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 ผศ.ชัญญา  อุดมประมวล พระบฏ วัดโพธาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ศึกษาองค์ประกอบศิลป์ในพุทธประวัติตอน ทรงแก้ทิฏฐิมานะของพญามหาชมพูบดี รูปแบบสันนิษฐาน สู่แนวทางการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมไทยบนผืนผ้า
4 ดร.ทวัช  บุญแสง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : รายวิชากะปงศึกษา อ.กะปง  จ.พังงา
5 นายธนุพล  ฉันทกูล การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางศิลปกรรมกุฏิเรือนไทย : วัดไทร จ.สุราษฎร์ธานี
6 ผศ.ดร.นัฎจรี  เจริญสุข ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7 ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข การพัฒนาตนเองตามหลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 ดร.บรรณรักษ์  คุ้มรักษา ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
9 นางสาวพัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
10 นางพุทธชาด  วูโอริ การพัฒนาโปรแกรมฝึกพูดกับตนเองเชิงบวก เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11 นางรุ่งทิพย์  แซ่แต้ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึมผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
12 นางสาววัศรนันทน์  ชูทัพ อัตลักษณ์ของสังคมพหุวัฒนธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว
13 นายสุทธิศิลป์  สุขสบาย การบูรณาการรูปแบบแอสชัวร์ในการสอนแบบทีพีซีเค เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14 ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 ผศ.อัญชลีพร  มั่นคง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโมบายแบบแอคทีพเลิร์นนิ่ง วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave A Comment

eskort mersin -
escort eskisehir
- Sağlık Personeli haber - seo
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet