คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ”

EDU_30-10-62_15

คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ” ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง1
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 28-29 ตุลาคม 2562
 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.