คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย

EDU_5-11-62_04

โครงการจัดการความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.