นักศึกษา คณะครุศาสตร์​ มรส. คว้ารางวัลชนะเลิศวาดภาพวันสิ่งแวดล้อมโลก​ ในหัวข้อ “ฝ่าโควิด พิชิตขยะ”

edu-21-06-63-2

ขอแสดงความยินดีกับ​ นายอานันท์ รอดสุด นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก​ ในหัวข้อ”ฝ่าโควิด พิชิตขยะ ” ระดับอุดมศึกษา​

โดยเมื่อเร็วๆนี้​ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคใต้​ ได้กำหนดจัดโครงการและประกวดภาพถ่าย และภาพวาด ในหัวข้อ”ฝ่าโควิด พิชิตขยะ ” โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา​ เเละเป็นการส่งเสริม​ให้นักเรียน​ นักศึกษา​ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวิกฤติโรคระบาด​ไวรัส​โคโรนา​ 2019 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่านในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้​
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.