คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

EDU_10-01-63_06

คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แด่…  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ,กองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าข้าม สุราษฎร์ธานี ,กองการศึกษาเทศบาลเมืองนครสุราษฎร์ธานี , กองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และสำนักศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.