คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการเงินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

DSC_9136

คณะครุศาสตร์จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการเงินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบุคลากรเพื่อการสร้างความมั่นคงในเส้นทางอาชีพ ณ ห้อง ED426 อาคารครุศาสตร์หลังใหม่
 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.